תקנון אפליקציית המשחקים "צ'מפיונסניק – הכיתה ה- 17"+ " צ'מפיונסניק מסלול היחידים "

08/03/18

 1. כללי

חברת "ענני תקשורת" וחברת "מארס אינטראקטיב בע"מ (להלן ביחד ולחוד: "החברה") מעלה אפליקציה הזמינה לבעלי מכשירים התומכים במערכות ההפעלה של טלפון חכם לרבות iOS.

האפליקציה מאפשרת למשתמשים להשתתף במשחקים ולצבור נקודות בשני מסלולים –

במסלול אחד המשתתף יכול לצבור ניקוד אישי ואולי לזכות בטיסה למוסקבה וכניסה למשחק שמינית גמר במונדיאל

במסלול השני, המוסדר בתקנון זה, המשתתף יכול לצבור נקודות עבור הכיתה שלו ואולי אף לקחת חלק עם כל הכיתה בתוכנית "צ'מפיונסניק" ("התוכנית") המשודרת בערוץ ניקלודאון ישראל ("הפעילות")

 

2. פרשנות

2.1  בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בכל מדיה שהיא בדבר המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה.

2.2 בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.

2.3 החלוקה לסעיפים וכותרות הנם לשם נוחות בלבד ולא ישמשו לצורכי פרשנות.

 

3. תקופת הפעילות

3.1 האפליקציה תהיה זמינה באינטרנט ובחנויות לתקופה בלתי מוגבלת החל מיום 1.1.17 הפעילות במסלול הכיתה ה- 17 עם צבירת הניקוד הכיתתי תחל ביום 21.2.18 בשעה 18:00 ותמשך עד ליום 5.6.18 בשעה 24:00 ("תקופת הפעילות (.

3.2  ענני לא תהיה אחראית לכל פעילות הקשורה למבצע לאחר סיומה של תקופת המבצע. לרבות בגין קישוריות למבצע שתופענה באתר המבצע, בעמודי פייסבוק אחרים או בכל אתר אינטרנט אחר לאחר תקופת המבצע.

3.3 החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מועד סיום תקופת הפעילות, להקדימה או להאריכה, ללא הודעה מראש.

 

4. תנאי הפעילות

4.1 לצורך פעילות זו ייחשב כמשתתף כל אדם אשר עמד בתנאים הבאים במצטבר ("משתתף") 1. הוריד את האפליקציה לטלפון החכם 2. הכיתה עבורה נצברות הנקודות של המשתתף היא כיתה ד-ו, כולל, בבתי הספר הכפופים למשרד החינוך בישראל , מונה מינימום של 20 תלמידים ולא יותר מ- 40 תלמידים 3. מילא את פרטיו האישיים לרבות שם + שם משפחה, שם בית הספר, ישוב מגורים, שכבת גיל, מס' כיתה, מס' טלפון ליצירת קשר. 4. פעל בהתאם להוראות התקנון.

4.2 המעוניינים להשתתף בפעילות ייכנסו לאפליקציית "צ'מפיונסניק " הזמינה לבעלי סמארטפונים עם מערכת הפעלה   iOS או אחרת )"האפליקציה" ( .

4.3 במהלך הפעילות, יעלו לאפליקציה משחקים שונים. על המשתתף לשחק במשחקים ולצבור נקודות. הנקודות אותן צובר המשתתף יצברו לטובת הכיתה של המשתתף כפי שמילא בהרשמה לאפליקציה. 

4.4  מובהר כי ניתן לצבור נקודות רק לכיתות ד- ו (כולל) בבתי הספר הכפופים למשרד החינוך בישראל ובלבד שמדובר בכיתה מעורבת (עם בנים ובנות) שמספר התלמידים בכיתה לא נמוך מ20 תלמידים בכיתה ו/או גבוה – 40 תלמידי בכיתה.

4.5  מובהר כי כיתה אשר נצברות לזכותה נקודות והיא מבית ספר המוגדר כ"בית ספר ממחזר" תזכה בבונוס בגובה 200,000 נק'. הבונוס יוענק לכל כיתה פעם אחת בלבד.

4.6  בית ספר ממחזר – משמע, בית ספר הרשום במאגר בתי הספר המשתפים פעולה עם ארגון אל"ה. בית ספר יחשב כבית ספר ממחזר אם ירשם בארגון אל"ה, באמצעות הטפסים המופיעים באתר אל"ה בכתובת http://ela.org.il/recycle-education-schools.html,  עד ליום 28.4.18.

 

 

 

5. המשחקים באפליקציה

החל מיום 21.2.18 ניתן יהיה לצבור נקודות באפליקציה במסגרת 6 משחקים שונים (משחק דאבלים, משחק נבדלים, משחק סטנגה, משחק פנדל הזהב, משחק מתפרצת ומשחק המקלות). תיאור המשחקים ודרך צבירת הנקודות מפורטים בהמשך תקנון זה.

החל מיום 14.3.18  ניתן יהיה לצבור נקודות נוספות באפליקציה, באמצעות משחק הצעדים ובאמצעות קודים שונים אותם ניתן למצוא במארזי שישיות מים "מי עדן" אישי ממותגי צ'מפיונס. תיאור ההמשחקים ודרך צבירת הנקודות מפורטים בהמשך תקנון זה.

 

 1. משחק "דאבלים"

משחק המורכב מלוח של 8 מלבנים אשר בתוכם קיימת מילה או צמד מילים.

בכל לוח משחק קיימים 4 צמדים של מלבנים המשויכים אחד לשני בקשר כלשהו.

לדוגמא: "אדם" ו"חווה", או "ליאונל מסי" "ברצלונה" או "עמק" ו"יזרעאל".

כאשר שחקן מוצא צמד הוא מקבל 5  נקודות.

לאחר שהשחקן מוצא 4 צמדים בלוח – הוא מקבל לוח חדש.

המשחק מסתיים לאחר 60 שניות או לאחר שהצליח לנקות 5 לוחות משחק ואז הוא מקבל בונוס זמן העולה ככל שהזמן שנותר לו לתום 60 השניות גדול יותר.

 1. משחק "נבדלים"

מסך המשחק מורכבמשני לוחות הכוללים 6 תמונות שונות.

בכל מסך כזה קיים צמד תמונות זהה לחלוטין.

כשהשחקן מסמן את שתי התמונות הזהות הוא מקבל 15 נקודות.

כאשר הוא טועה בסימון יורדת לו פסילה.

המשחק מסתיים לאחר 60 שניות או לאחר שלוש פסילות או לאחר שהצליח לזהות 5 צמדים.

במקרה האחרון ינתן לשחקן בונוס הנקודות הגדל ככל שנשאר לו יותר זמן לסוף המשחק.

 1. משחק "סטנגה"

משחק המדמה משחק "אייר הוקי". עליו להבקיע שלושה שערים לפני שמחשב המשחק יעשה זאת.

השחקן שולט בדיסקית שיכולה לפגוע בכדור המשחק ולכוון אותה לתוך שערו של היריב.

ככל שהשחקן ינצח בהפרש שערים גבוה יותר – יזכה במספר רב יותר של נקודות.

למשחק 3 דרגות קושי הניתנות לבחירה בתחילת המשחק.

ככל שמנצחים במשחק בדרגת קושי גבוהה יותר – מקבלים יותר נקודות.

5.4 משחק "פנדל הזהב"

פעילות המתאפשרת רק למשך מספר פרקי זמן של כמה דקות במהלך היממה.

ניתן יהיה לבחור לקבל הודעה למכשיר הסמארטפון כאשר אפשרות המשחק ל"פנדל הזהב" נפתחת.

כמו כן בזמן המשחק פתוח כפתור המשחק יהבהב.

כאשר המשחק פתוח ניתן לשחק בו ללא הגבלה עד לסגירתו.

מהלך המשחק:

השחקן מפעיל שוער המנסה לעצור 5 בעיטות פנדל של בועט.עליו לבחור את הכיוון שאליו יקפוץ, לאחר מכן עליו לעצור מחט המסתובבת על סקלת צבעים ומסמנת את מידת הדיוק שלו בעצירת הכדור.

ככל שיעצור את המחט קרוב יותר לנקודת האמצע של הסקלה יגברו סיכוייו לעצור את בעיטת הפנדל.

דרגת הקושי של הבעיטה עולה ככל שהוא מתקדם במשחק.

הניקוד המתקבל מעצירת הפנדל הראשון הוא 1000 נק', 1500 נק' על הבעיטה השניה, 2000על השלישית, 2500 על הרביעית ו-13 אלף על הבעיטה החמישית והאחרונה.

מפעם לפעם, לפי שיקולי מערכת, המשחק יעבוד במוד ספישל, הודעה על משחק הספישל תשלח למשתמשים כאשר הוא מתחיל והוא יסומן באיקון מיוחד בתוך המשחק.

במשחק הספישל הניקוד על כל פעולה במשחק יהיה שווה פי 10 מאשר במשחק רגיל.

5.5 משחק "המתפרצת"

משחק המשוחק אך ורק בזמן שידור מעברוני "המתפרצת" בערוץ ניקלודאון במהלך תקופת התחרות.

משחק אחד כולל שאלה אחת: על המרקע יוצגו 4 "קלפי משחק" שבאחד מהם מופיע כדור. קלפי המשחק יוסתרו ויעורבבו.

על הצופה המשחק במשחק לעקוב אחר תנועת הקלפים ולבחור בלחיצה על אחת הספרות המופיעות במשחק "המתפרצת" שבאפליקציה במספר הקלף שבו נמצא הכדור.

תשובה נכונה מזכה ב-5000 נק'.

ככל שהשחקן יספק תשובה נכונה מהר יותר– יזכה בבונוס נקודות בשווי של עד 2500 נק'.

5.6 משחק "מקלות"

לוח המשחק בשלב הראשון מורכב מ5 זוגות של מקלות שוקולד שהקצה שלהן צבוע.

בתחילת השלב הקצוות הצבועים של המקלות מוסתרים.

על השחקן "למשוך" למעלה שני מקלות כדי לגלות את הצבע שלהם.

אם המקלות אינן צבועות באותו צבע הן חוזרות למצבן הקודם כאשר הקצה הצבוע שלהם מוסתר.

אם המקלות הם באותו צבע – הם נעלמים מהלוח והשחקן מקבל 10 נקודות.

על השחקן לסמן את כל צמדי המקלות בתוך דקה – אחרת יגמר המשחק.

בשלב השני יש 6 זוגות של מקלות שוקולד, ובשלב האחרון יש 7 זוגות של מקלות שוקולד.

בכל שלב שבו הצליח השחקן למצוא את כל הצמדים – הוא מקבלים בונוס נקודות שגדל ככל שנשאר לו יותר זמן לתום השלב.

 

מסך המשחק מציג 3 מיכלי מחזור שונים (פלסטיק, פחיות וזכוכית). במהלך המשחק יורדים מלמעלה מוצרים שונים (מיכלי שתיה המסווגים ל – פלסטיק, פחיות וזכוכית) השחקן יכול לשלוט במוצרים שיורדים ולהזיז אותם ימינה ושמאלה, כדי שייכנסו למיכל המחזור הנכון. כל מוצר שנכנס למיכל המחזור הנכון, מזכה את השחקן ב10 נקודות, ואילו החטאה או טעות במיכל המחזור מקזזת 10 נקודות. ככל שהשחקן משחק יותר זמן קצב ירידת המוצרים עולה.

3 פסילות מסיימות את המשחק.

5.8 משחק הצעדים

על מנת להפעיל את משחק הצעדים יש ללחוץ על מקש האיתחול באפליקציה.

מובהר כי הנקודות הנצברות במשחק הצעדים מצטברות רק לאחר לחיצה על מקש האיתחול באפליקציה.

עם הפעלת משחק הצעדים באפליקציה, האפליקציה סופרת את הצעדים אשר האדם שמחזיק את המכשיר הסלולרי עושה. הצעדים נספרים במשחק הצעדים רק כאשר מכשיר הנייד נמצא על ו/או בידו של המשתתף.

כל 10 צעדים שווים נקודה אחת.

על מנת להמיר את הצעדים שהצטברו במשחק לנקודות יש ללחןץ על מקש "המר צעדים לנקודות" במשחק.

עם המרת הצעדים לנק' יתאפס מד הצעדים ויתחיל לספור צעדים מההתחלה. ניתן להמיר צעדים לנקודות עד ליום 6.5.18 בשעה 23:59.

5.9 קודים בקבוקי מי עדן

החל מיום 14.3.18, ניתן יהיה לרכוש מארזי שישיות ספורט של מי עדן בחנויות השונות ברחבי הארץ ובהם קודים המורכבים מ-10 ספרות.

כל קוד ניתן להקליד פעם אחת בלבד. כל קוד שהוקלד על ידי משתתף מעניק לאותו משתתף 5,000 נקודות אשר מצטברות בתוך הניקוד של המשתתף.

כל משתתף רשאי להזין כמה קודים שיהיו בידיו במהלך תקופת הפעילות.

מובהר כי ענני אינה אחראית לטיבם של הקודים ו/או לקיומם של הקודים במארזי מי עדן המשתתפים במבצע.

 

6.1 . הזוכים בכיתה ה 17

ביום 6.5.18 בשעה 23:59  תבחר הכיתה שצברה הכי הרבה נקודות באפליקציה ותוכרז ככיתה ה- 17.  (להלן: " הכיתה הזוכה באפליקציה") . ההפקה תיצור קשר עם הזוכים בתאריך ה 7.5.18 בשעות הבוקר.

 

6.2. הזוכים בתחרות המסלול האישי 

 

ביום 6.5.18, עם סיום תקופת הפעילות, ייבחרו 8 המשתתפים הנוספים אשר צברו את מס הנקודות הגבוה ביותר במסלול האישי במהלך תקופת הפעילות וייוכרזו כזוכים הנוספים במסלול האישי. (להלן: "הזוכים במסלול האישי")

בנוסף יוזמנו הזוכים במסלול האישי להשתתף בצילומי הגמר של התוכנית צ'מפיונסניק.

הזוכים במסלול האישי יזכו בפרס הגדול כרטיס טיסה עם מבוגר מטעמם, כולל לינה במלון ל 2 לילות, לכל הפחות, וכניסה למשחק שמינית גמר במונדיאל יחד עם הכיתה הזוכה בתוכנית. (להלן: "הפרס הגדול"). בנוסף יוזמנו הזוכים במסלול האישי להשתתף בצילומי גמר התוכנית צ'מפיונסניק שיתקיים בתאריך ה 21.5.18.

 

7. פרסים

7.1 החברה רשאית לחלק פרסים למשתתפים בפעילות.

7.2 הזוכים בפרס הגדול בתחרות הניקוד האישי, סה"כ 8 זוכים, אשר יזכו בכרטיס להם ולמבוגר מטעמם המקנה טיסה, לינה, של 2 לילות לפחות במלון וכניסה למשחק  שמינית הגמר במונדיאל יחד עם הכיתה הזוכה בתוכנית צ'מפיונסניק. 

7.3   הפרס בתחרות הכיתה ה- 17 - הכיתה שצברה הכי הרבה נקודות באפליקציה תקח חלק בתוכנית מיוחדת של צ'מפיונסניק במהלכה היא תתחרה על המקום בשלב הגמר בתוכנית צ'מפניוסניק מול 3 הכיתות שעברו את השלבים הקודמים.הכיתה ה- 17 תקח חלק בשלב הפיינל פור.

7.4 מובהר כי כיתה שזכתה באפשרות לקחת חלק בתוכנית תדאג להחתים את הנציגים המוסמכים אשר הוסמכו לשם כך על ידי הורי ילדיי הכיתה על תקנון התוכנית, על כתב התחייבות, על אישור השתתפות לכל תלמיד חתום על ידי הורי התלמיד (להלן ביחד ולחוד: "האישורים"). כל האישורים יועברו לידי מפיק התוכנית ו/או מי מטעמו תוך 48 שעות מיום ההודעה כי הכיתה זכתה בתחרות הכיתה ה- 17.

 1. האישורים מצורפים לתקנון זה ויועברו לכיתה הזוכה מיד עם הודעה הזכיה.

 2. מובהר בזאת כי הסכמה של 80% מהורי ילדי הכיתה להשתתפות בתוכנית תאפשר את השתתפות הכיתה בתוכנית, ובלבד שכמות הילדים שהוריהם הביעו הסכמתם לא פוחתת מ- 20 ילדים.

 3. מובהר בזאת כי התחרות אינה מנוהלת ו/או  ממומנת  על ידי חברת ,"APPLE" וכי הפרסים בתחרות אינם מוצרים של חברת "APPLE".

 

8. זכאות לפרס והשתתפות בתחרות

8.1 הזכאים לפרס ולהשתתפות בתחרות הם רק משתמשים שמילאו באופן מלא ונכון את כל הפרטים במסך ההרשמה שבאפליקציה.

8.2  הפרטים הנדרשים לצורך השתתפות בתחרות הם: שם בית הספר, שם הישוב, שכבה, מס כיתה, שם מלא, מספר טלפון ליצירת קשר.

 1. מובהר בזאת, כי האחריות הבלעדית על הקלדת ו/או שליחת הפרטים האישיים, באמצעותם ניתן לאתר את הזוכים כאמור בתקנון זה, חלה על הזוכים עצמם ולא תישמע ו/או תתקבל כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בעניין זה.

 2. הזוכים אשר יזכו לקחת חלק בתחרות יקבעו על פי תוצאות המשחק. ולמשתתפים לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לכך.

 3. כיתה אשר הוכרזה כזוכה הגדולה לא תקח חלק בתוכנית אלא לאחר שתעביר לידי המפיק את האישורים כאמור לעיל בתוך 48 שעות מרגע ההודעה כי היא הזוכה הגדולה. 

 4. כיתה אשר לא תעביר את האישורים כנדרש לא תוכל להיות הזוכה הגדולה ולהיות הכיתה ה- 17 והמפיק יעבור לכיתה הבאה אחריה ויכריז עליה כזוכה הגדולה.

 5. למען הסר ספק מובהר בזה, כי הזכייה בפרסים כוללת אך ורק את הקבוע בתקנון זה. כל הוצאה נוספת בקשר עם השתתפותו של הזוכה או בקשר למימוש הפרס, לרבות הוצאות מיוחדות בגין מגבלות של הזוכה וכיו"ב, יחולו על הזוכה עצמו בלבד.

 6. באחריות הזוכים בכיתה ה- 17, לדאוג לקיומם של דרכונים בתוקף לילדים הזוכים ולמבוגרים מטעמם. על הדרכונים להיות בתוקף עד ליום 1.2.19 לכל הפחות.

 7. החברה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לגרוע ולשנות את הפרסים ו/או להציע פרסים חלופיים, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 8. החברה תהיה זכאית לפרסם, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את שמו ופרטיו, לרבות תמונתו, של כל זוכה באמצעי התקשורת כפי שתמצא לנכון, ועצם ההשתתפות במבצע מהווה הסכמתם של המשתתפים ו/או הזוכים לפרסום כאמור. החברה שומרת לעצמה את הזכות להתנות את קבלת הפרס בהסכמה של הזוכה לפרסום פרטיו כזוכה כאמור.

 9. מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, ענני שומרת לעצמה את הזכות לעכב ו/או לבטל את הזכייה בפרס אם, על פי שיקול דעתה הבלעדי, יש בהתנהלות הזוכה משום הפרה של הוראות תקנון זה ו/או הוראות כל דין.

 10.  המשתתף מאשר בזאת ומתחייב כישם המשתתף הינו שם העונה על כללי הפעילות ושאינו: בלתי הולם, פוגע בזכות של אדם אחר, בלתי חוקי, מאיים, מוציא דיבה ו / או לשון הרע, תועבה,  גזעני או כל וכן אחר הפוגע בצנעת  הפרט ו / או הכלל וכן שעלול לפגוע ברגשות הציבור.

9. שונות

9.1  תקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות בפעילות והינו חוזה לכל דבר ועניין. התקנון ממצה את זכויות וחובות הצדדים ועצם ההשתתפות בפעילות, מהוה הסכמה מלאה לכל האמור בו.

9.2       המשתתף מודע לכך, כי על אף כל האמצעים המושקעים במערכות השונות, מערכות התקשורת, המחשוב והרישום הינן מערכות מורכבות אשר אינן חסינות מטעות או תקלה, לרבות תקלות הנובעות מטעויות אנוש.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תתכנה תקלות טכניות במסגרתם יכול שלא תקלט תוצאות המשחק של  המשתתף כולן או חלקן, כי אז לחברה  אין ולא תהא כל אחריות ו/או חובה כלפי המשתתף ולא תעמוד לו כל טענה כלפיהן בקשר עם האפליקציה.

מבלי לגרוע מהאמור, המשתתף מודע לכך כי ייתכנו קשיים טכניים שמקורם בסוג המכשיר הסלולארי, במקרה כזה לחברה  אין ולא תהא כל אחריות ו/או חובה כלפי המשתתף ולא תעמוד לו כל טענה כלפי החברה בקשר עם האפליקציה.

9.3       למשתתף לא תהא טענה או זכות כלשהי לפעולות בהן  תנקוט ענני ו/או מי מטעמה עקב תקלה או ו/טעות כאמור לעיל, ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות שייגרמו לו עקב הפעולות כאמור. המשתתף מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או כל מי שפועל מטעמה, בהתרחש מקרה כאמור.

9.4       החברה ו/או מי מטעמה אינם אחראים לפעילות התקינה של המערכות, על כל מרכיביהן, ולא יישאו באחריות להפסקות ו/או הפרעות כלשהן ו/או לנזקים כלשהם, ישירים ו/או עקיפים, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות אשר ייגרמו למשתתפים בגין שיבושים ו/או הפרעות כאמור.

9.5       השימוש באפליקציה וההשתתפות בפעילות תלויה לחלוטין בתקינות ובזמינות של אמצעים רבים, כולל גם האפליקציות, ספקי תקשורת, ספקי אינטרנט, רשתות סלולריות, רשתות טלפון קווי ו/או אלחוטי, אשר איננואחראים בכל דרך לפעילותם. על החברה  איננה נושאים באחריות לנזק, ישיר ו/או עקיף, כולל גם הוצאות מכל סוג, בקשר עם תקלות באמצעים.

9.6       המשתתף מודע לכך שהינו פוטר את החברה ואת כל מי  מטעמה מכל טענה, דרישה ו/או תביעה בגין נזק שנגרם לך בקשר עם פעולה, תקלה, שיבוש, הפרעה, מחדל, פגם, טעות ו/או בעיה אחרת, שמקורם באמצעי תקשורת ו/או תוכנות,לרבות האפליקציה עצמה.

9.7       אם דבר מה באפליקציה ישתבש עקב כח עליון, כגון, אסון טבע, מלחמה, פעולת טרור, שביתה, לא יחשב הדבר כהפרת תקנון זה מצדנו.

9.8       מבלי לגרוע מכלליות האמור, מוצהר בזה במפורש כי ההשתתפות בפעילות הינה לצורכי שעשוע, כי עלולות ליפול טעויות בפעילות, וכי בכל מקרה ההשתתפות בפעילות לא תקים למשתתף כל עילה, טענה או תביעה הקשורה במישרין או בעקיפין עם הפעילות, ניהולה, תוצאותיה ו/או כל הכרוך בה.

9.9       החברה  שומרת לעצמה את הזכות להפסיק או לשנות בכל עת, ולאלתר, מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, את הפעילות ו/או לשנות את כל תנאיה או חלק מהם, בהודעה אשר תתפרסם באתר בו מתפרסם תקנון הפעילות. מוסכם, כי הודעה כאמור תשמש הודעה מספיקה והולמת, והמשתתפים מוותרים על כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה בקשר לכך.

9.10עובדי החברה וחברות בנות ו/או חברות קשורות אינם רשאים להשתתף בפעילות. האיסור חל גם על בני משפחותיהם של הנ"ל. לעניין סעיף זה, "בני משפחה" - אבא, אמא, אח, אחות, בן זוג, בן, בת.

9.11מובהר כי כיתה שמי מתלמידיה הוא בן משפחה של עובד מי עדן ו/או חברות בנות ו/או חברות קשורות. הנקודות אשר נצברו לאותה כיתה מקודים של מי עדן לא ייחשבו בספירת הניקוד של אותה כיתה. לעניין סעיף זה, "בני משפחה" - אבא, אמא, אח, אחות, בן זוג, בן, בת.

9.12 תקנון הפעילות ניתן לעיון במהלך תקופת הפעילות באתר ובמשרדי החברה בכתובת ראול ולנדברג 24, בניין B, קומה 2, תל אביב 69719.

 

                                                                                         ‏            תאריך: _______

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לכבוד

ענני ערוצים בע"מ

רח' ראול ולנברג  24

תל אביב ("המפיק")

כתב התחייבות השתתפות בצילומי העונה השלישית של התוכנית צ'מפיונסניק

 1. אנו הח"מ:

 • __________, ת.ז. ________________ מרח' __________________, נייד_________

 • __________, ת.ז. ________________ מרח' __________________, נייד_________

 • __________, ת.ז. ________________ מרח' __________________, נייד_________

(להלן: ביחד ולחוד: "נציגי ההורים")

 1. מצהירים כי הורי התלמידים של כיתה _____________ בביה"ס _________, מ  __________ מינו אותנו לפעול כנציגי ההורים של הכיתה לטובת השתתפות הכיתה בתוכנית צ'מפיונסניק (להלן: "התוכנית") וכי קיבלנו את הסכמתם לייצגם בכל הקשור להשתתפות הכיתה בתוכנית.

 2. אנו מאשרים כי קראנו את טופס הרשמה, את תקנון התחרות ואת תקנון התוכנית וכי מסמכים אלה מקובלים עלינו ואנו מתחייבים לפעול על פיהם. כמו כן, אנו מאשרים כי מסרנו עותקים מכתב התחייבות זה ומתקנון התוכנית להורי תלמידי הכיתה והם אישרו לנו להצהיר ולהתחייב כלפיכם בשם תלמידי והורי הכיתה, באופן בלתי חוזר, כדלקמן:

  1. תלמידי הכיתה מתחייבים לקחת חלק בצילומי התוכנית צ'מפיונסניק אשר יתקיימו בתאריך 21.5.18.

  2. תלמידי הכיתה יגיעו באופן עצמאי לימי הצילום אשר יתקיימו במרכז הארץ. לכל יום צילום יגיעו תלמידי הכיתה בליווי 3 מבוגרים לכל הפחות. מובהר כי הובא לידיעתנו כי המלווים לא יוכלו להכנס לאולפן במהלך צילומי התוכנית.

  3. תלמידי הכיתה יחתמו באמצעות הוריהם ו/או אפוטרופוס מוסמך מטעמם על כתב אישור השתתפות בצילומים.

  4. תלמידי הכיתה יודעים כי הפרס הראשון בתוכנית הוא טיסה לחו"ל במהלך חודש יולי ומתחייבים כי ככל שהכיתה תזכה בפרס הראשון, כל לתמידי הכיתה לרבות 3 מבוגרים, יטוסו לחו"ל ויקחו חלק בצילומי התוכנית המתעדים את הטיול.

  5. באחריות תלמידי הכיתה ו/או מי מטעמם לדאוג לקיומם של דרכונים בתוקף עד ללא יאוחר מיום 1.5.18. על הדרכונים להיות בתוקף עד ליום 1.2.19 לכל הפחות.

  6. באחריות תלמידי הכיתה ו/או מי מטעמם לדאוג לקיומם של ביטוחי נסיעות לחו"ל על חשבון תלמידי הכיתה.

  7. סמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנובע ו/או קשור במסמך זה, נתונה לבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב-יפו.

 

המפיק רשאי להמחות את זכויותיו על פי הסכם זה ו/או כל חלק מהן לכל צד שלישי בכפוף לשמירה על זכויותי על פי מסמך זה.

ולראייה באנו על החתום:

 

 1. שם:______________ת.ז.:_________________ חתימה: ­­­­­­­­­­____________________

 2. שם:______________ת.ז.:_________________חתימה: ­­­­­­­____________________

 3. שם: ______________ ת.ז.:_________________ חתימה: ­­____________________

הרינו לאשר, כי אנו ההורים של תלמידי כיתה ____ מבית הספר ____________מהעיר ______________ מינינו את הנציג/ים המוסמך/ים, כאמור וכמפורט לעיל, לחתום בשמנו ולשמש איש הקשר מטעמנו במהלך ולטובת השתתפות הכיתה בעונה השלישית של התוכנית צ'מפיונסניק:

 

שם הילד

שם ההורה

ת.ז. של ההורה

טלפון נייד

חתימה

 

תאריך: 19.2.18

לכבוד

שמיים הפקות

רח' ראול ולנברג  24

תל אביב ("המפיק")

אישור השתתפות בצילומים

אנו הח"מ, ___________ ו- ______________ (להלן: "ההורים") הורי הילד ____________ (להלן: "ילדנו"), מכיתה ________ בבית ספר ____________ מסכימים כי ילדנו ישתתף יחד עם בני כיתתו בצילומי העונה השלישית של התוכנית "צ'מפיונסניק" (להלן: בהתאמה, "הצילומים" ו"התוכנית") המופקת על ידי שמיים תוכן והפקות בע"מ (להלן:"המפיק") וצפויה להיות משודרת במסגרת ערוץ ניקלודאון (להלן: "הערוץ") ואו ערוצים נוספים ו/או פלטפורמות נוספות.  ומצהירים ומתחייבים בשם ילדנו כלפיכם באופן בלתי חוזר, כדלהלן:

 1. הננו מאשרים הסכמתנו להשתתפות ילדנו בצילומי התוכנית כאמור לעיל.

 2. ידוע לנו ומוסכם עלינו, כי השתתפות ילדנו בצילומים תחייב אותו, בין היתר, לבצע הוראות שיינתנו לו על ידי המפיק, כאשר זכות ההחלטה הינה בידי המפיק. מובהר כי הוראות המפיק יהיו נוגעות לתוכנית בלבד ולא יהיו למטרת פגיעה ו/או הבכת ילדנו.

מוסכם כי ככל שילדנו יקח חלק בצילומי התוכנית כקהל בלבד, ילדנו לא יתבקש על ידי המפיק לבצע משימות לטובת התוכנית.

 1. הנני מצהירים, כי אין מניעה חוקית ו/או אחרת להשתתפות ילדנו בצילומים של התכנית ולמתן הצהרותנו והתחייבויותנו כמפורט בכתב זה.

 2. אין ולא תהיינה לנו כל תביעות, טענות, דרישות בקשר לצילומים ולנובע מהם, ובכלל זה, בקשר לפגיעה בפרטיות ו/או לשון הרע, וכן אין ולא תהיינה לי כל תביעות, טענות, דרישות ו/או זכויות קניין רוחני לרבות זכויות יוצרים או מבצעים כלשהן בקשר לצילומים ו/או לכל שימוש בהם או בתוכנית.

 3. הרינו מסכימים בזאת כי הופעת ילדנו בתוכנית ובצילומים לטובת התוכנית הינה בבעלות המפיק והמפיק הינו בעל זכויות הקניין הרוחני הבלעדי והמלא הגלומות בתכנית ו/או בכל חלק ממנה ו/או בצילומים לרבות זכויות כספיות, קנייניות וכן זכויות השידור, הביצוע הפומבי, ההפצה וזכויות המסחור של התכנית ו/או תכניה ו/או הדמויות הכלולות בה ו/או של הצילומים בכל דרך, בכל פורמט, טכנולוגיה ופלטפורמה שהיא ללא הגבלת זמן ומקום. ידוע לנו כי במסגרת פלטפורמות השידור השונות ישולבו פרסומות במהלך השידור / שימוש.

 4. הננו מאשרים למפיק ו/או מי מטעמו לערוך את הצילומים ו/או חלקים מהם בתוכנית  ו/או בערוץ ו/או בערוצים אחרים ו/או בכל מוצר אחר הכול לפי שיקול דעתו המקצועי הבלעדי של המפיק וידוע לנו כי יכול ולא יעשה שימוש בהם או בכל חלק מהם כלל.

 5. הננו מתחייבים כי במהלך כל שלבי ההפקה ילדנו ישמע להוראות ולהנחיות המפיק ו/או מי מטעמו, ויבצע כל פעולה שנדרשת ממנו בקשר להפקת התכנית ולצילומה, הכל בהתאם לאמור לעיל.

 6. הננו מתחייבים כי במהלך כל שלבי ההפקה ילדנו לא יחשוף בפני אף אדם את המתרחש במהלך צילומי התוכנית, לרבות מהלך התוכנית, המשימות ותוצאות המשחקים בתוכנית. מובהר כי מידע זה ישמר עד לתום שידור כל פרקי התוכנית.

 7. הובא לידיעתנו כי ככל וילדנו ו/או כל ילד אחר מבין בני כיתתו לא ישמור על סודיות כאמור לעיל, הפקת התוכנית רשאית לפסול את השתתפות הכיתה בתוכנית באופן מיידי.

 8. הננו מאשרים כי מלוא הזכויות לרבות זכויות הקניין הרוחני ובכלל זה זכויות השידור, המסחור וההפצה של הצילומים והתוכנית בכל פורמט, פלטפורמה ומדיה שקיימים היום ו/או יהיו בעתיד יהיו בבעלותו הבלעדית של המפיק ו/או מי מטעמו אשר יהא רשאי להביא לשידורן או הפצתן במלואן או בחלקן, בין אם בעצמו ו/או באמצעות אחרים, בכל פורמט, פלטפורמה ומדיה (לרבות ומבלי למעט, כבלים, לווין, וידאו, אינטרנט, תקשורת סלולרית) במספר בלתי מוגבל של שידורים ושימושים ובכלל זה לצרכיי קידום, שיווק ויח"צ לצילומים ו/או לתוכנית ו/או לערוץ. הרינו מצהירים ומתחייבים כי אין ולא תהיינה לנו כל דרישות ו/או זכויות לקבלת תשלומים ו/או תמלוגים מאיזה סוג שהוא בקשר לכך. בכלל זה הרינו מאשרים כי המפיק ו/או מי מטעמו יהיו רשאים לעשות בצילומים, בשם ילדנו, דמותו, קולו ותמונתו כמו גם שימוש לצרכיי קידום, שיווק ויח"צ כאמור לעיל.

 9. למען הסר ספק ועל אף האמור בכל מקום אחר בהסכם, הרינו מאשרים בזאת למפיק לעשות שימוש מסחרי בדמות הילדים למטרות מסחור ו/או מוצרי לוואי. "מוצרי לוואי" משמעם כל מוצר שמופץ באופן מסחרי, למעט: מוצר אודיו ויזואלי ו/או מוצר שמע ו/או סוג אחר של טביעה של הסדרה או פס הקול שלה, או חלק מהם ו/או תמונת סטילס בכל מדיה. "מטרות מסחור" משמען מתן חסויות לעסק ו/או למוצר ו/או לשירות אחר.      

 10. אנו מוותרים באופן סופי ומוחלט על כל זכות ו/או תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל מין וסוג בקשר עם הזכויות בתוצרים ו/או בתוכנית ו/או בקשר עם התוכנית ו/או כל זכות הגלומה בתוכנית כלפי הגורם המשדר ו/או צד שלישי, אשר אליו יעברו (אם יעברו) הזכויות בתוצרים ע"פ הסכם זה.

 11. אנו מאשרים כי השתתפות ילדנו בצילומים ומתן כל התחייבויותנו ומתן כלל הזכויות על פי כתב הסכמה זה תהיה ללא תמורה.

 12. למען הסר ספק, הננו מצהירים כי בין המפיק לביננו ו/או לבין ילדנו לא מתקיימים כל יחסי עובד – מעביד, וכל היחסים בינינו הינם יחסי מזמין וקבלן עצמי, ולפיכך לא יינתן לכתב הצהרה והתחייבות זה כל פירוש לפיו משתמע כאילו נקשרו יחסי עובד – מעביד ביני לבין המפיקה, על כל המשתמע מכך.

 13. סמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנובע ו/או קשור בהסכם זה, נתונה לבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב-יפו.

 

המפיק רשאי להמחות את זכויותיו על פי הסכם זה ו/או כל חלק מהן לכל צד שלישי בכפוף לשמירה על זכויותי על פי הסכם זה.

ולראייה באתי על החתום:

 

שם: ____________  ת.ז.:______________ חתימה: ­­­­­­­­­­______________ נייד: ______________

 

שם: ____________  ת.ז.:______________ חתימה: ­­­­­­­­­­______________ נייד: _____________